Filtrér produkter

Vilkår – Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser (webshop & ingredienser)

Alle oplyste priser på www.maas.dk er inkl. moms når du handler som privatkunde. Er du logget ind som B2B- kunde er alle priser oplyst ekskl. moms.  Alle priser er ekskl. Porto/fragt.
Der tillægges et miljøtillæg på 3% af købssummen på fakturaen. 

Gældende for Danmark: alle ordrer over kr. 2.400,00. leveres fragtfrit øvrige ordrer tillægges kr. 150,00 i gebyr.
Gældende for Grønland og Færøerne samt øvrige udland: Betaling finder sted ud fra Post Danmarks "Carry On"(Fly) gældende rater.

Der foretages ikke delleveringer uden forudgående aftale. Er en eller flere af de bestilte vare i rest (noteret med en forventet leveringsdato ud over de sædvanlige 1-3 dage), bliver hele ordren sendt samlet ved modtagelse af de manglende vare. Er varen i rest vil der være oplyst et alternativ til det ønskede produkt ellers kontakt vores kundeservice for vejledning. Erstatninger købes til de i shoppen angivne salgspriser. Fremgår evt. restordre ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullerer ordren.
 
Enkelte vare på shoppen er ikke lagervare og har derfor altid leveringstider på 3-5 dage. Vi anbefaler at der altid bestilles i god tid. 

Levering af varer fra MAAS A/S's webshop, anses for sket når kunden har fået varen leveret.
Alle bestillinger sendes med transportør valgt af MAAS A/S, hvis ikke andet er aftalt særskilt.
Ordren afsendes mandag - fredag indenfor 48 timer efter modtagelse. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 arbejdsdage fra ordreafgivelse. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges.
Der tages forbehold for eventuel restordre – fremgår det ikke af hjemmesiden ved bestilling vil de blive kontaktet senest 48 timer efter ordreafgivelse. I tilfælde af manglende information om forsinket levering står det kunden frit for at annullerer ordren.

 
Alle varer leveres på hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 16.00. Der skal kvitteres for modtagne varer. Hvis der ikke er nogen til at modtage varerne vil de blive forsøgt genleveret den følgende dag mod et gebyr på kr. 150,00 ekskl. moms. Varer kan leveres uden underskrift, hvis der foreligger en underskrevet fuldmagt til MAAS A/S og aftale vedr. leveringssted.
Risikoen for varer bestilt i vores webshop overgår til køber, når der kvitteres for modtagelse. Er varen blevet beskadiget eller forringet efter køberen har fået den i hænde, bevares fortrydelsesretten, hvis beskadigelsen eller forringelsen ikke skyldes uagtsomhed eller manglende omsorg fra købers side. 

Husk at gemme originalemballagen, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage. Eventuelle fejl eller mangler ved produkter/varer leveret fra MAAS A/S, skal påberåbes inden 2 hverdage efter at fejlen opdages. Det er din pligt at angive og på forlangende dokumenterer varens fejl.
Henvendelser vedr. fejl og mangler rettes til MAAS A/S på e-mail: ordre@maas.dk . Husk altid at angive ordre nr. ved henvendelse.
MAAS A/S yder 14 dages fortrydelsesret ved salg af ingredienser, gældende fra den dag varen leveres. Fortrydes købet, skal MAAS A/S underrettes herom senest 14 dage efter den dag, varen er modtaget.
Varen skal returneres i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget. Dette er også gældende for emballage og infoskilte på varen. Varer tages kun retur i ubrudt emballage.
Omkostninger vedr. returnering af varer afholdes af køber. Et køb kan fortrydes ved enten at nægte modtagelse af varen eller ved at returnere varen til MAAS A/S.
Returnering skal altid være efter aftale med en medarbejder fra MAAS A/S.

Alle ordre opbevares i 5 år jf. bogføringsloven af hensyn til oplysningspligten.
 


 


Salgs og leveringsbetingelser (Automater & Udstyr)

Nedennævnte salgs- og leveringsbestemmelser er gældende såfremt ikke andet er aftalt skriftligt mellem MAAS A/S og køber.
Alle tilbud afgivet af MAAS A/S er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse.
Alle priser oplyst af MAAS A/S er excl. moms.
MAAS A/S betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

MAAS A/S forbeholder sig ret til at beregne en månedlig rente, efter rentelovens regler, i tilfælde af manglende rettidig betaling. Yderligere tillægges rykkeromkostninger på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Opgivet leveringstid er regnet fra datoen hvor ordren modtages, forsinkelser i levering berettiger dog ikke køber til erstatning.
Skulle levering være forhindret på grund af force majeure, fritager dette MAAS A/S for ethvert ansvar. MAAS A/S forbeholder sig ret til helt eller delvist at annullere aftalen, eller udskyde levering.
Levering af udstyret skal kunne foregå ad almindelige adgangsveje, såfremt der er etage adskillelse skal der forefindes elevator til transport af udstyret, ellers vil kunden blive faktureret for brug af flyttefirma til transporten op ad evt. trapper.

Ved installation er der forhold som skal være bragt i orden inden besøget, herunder blandt andet vand- og el- installationer. Såfremt dette ikke måtte være tilfældet må kunden påregne en faktura på min. kr. 1225,00 vedr. forgæves kørsel og teknikertime.

Der ydes 12 måneders garanti og reklamationsret 
Viser der sig mangler ved de leverede varer, må reklamationer for at være gyldige, fremsættes inden 8 dage fra fakturadato.
Garantien forudsætter at der i garantiperioden kun anvendes originale reservedele fra vores leverandører.
Garantiperioden regnes fra det tidspunkt hvor MAAS A/S har faktureret/leveret varen.

 
De første 12 måneder indbefatter garantien timeløn, kørsel og reservedele (dog undtaget sliddele såsom: ventiler, lysstofrør, sikringer, lejer, pakninger og lignende). Såfremt der opstår driftsfejl de første 12 måneder som skyldes fejl forsaget af kalk eller kalkaflejringer dækker garantien ikke, og servicebesøget faktureres efter gældende priser/aftaler.
For garantidele udskiftet inden for garantiperioden på 12 måneder, ydes der igen 12 måneders garanti på delen regnet fra udskiftningsdatoen. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen.
På reservedele udskiftet udenfor garantien, ydes der 3 måneders garanti. Dog er timeløn og kørsel ikke omfattet af garantiforlængelsen.

Kunden har modtaget oplysninger om varens egenskaber og anvendelsesmuligheder, og har modtaget de nødvendige forskrifter for varens rette brug.
Såfremt køberen kan dokumentere at varen ikke er i besiddelse af de angivne egenskaber, er MAAS A/S forpligtiget til at levere en mangel fri vare i stedet, men har herudover intet yderligere ansvar.
MAAS A/S kan ikke gøres ansvarlig for skade, der skyldes urigtig brug af varen.
MAAS A/S er kun ansvarlig for personskade, når det kan dokumenteres at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af MAAS A/S's medarbejdere. MAAS A/S har intet ansvar for skade på fast ejendom eller løsøre. MAAS A/S har I intet tilfælde ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte eller afledet tab.

Evt. returnering af varer skal altid aftales forud med MAAS A/S, og sker altid for købers risiko og regning med mindre andet er aftalt.
Ved leje/leasing/operating eller andre finansierede aftalers udløb tilhører udstyret MAAS A/S. Alle tvister mellem køber/kunde og MAAS A/S afgøres efter dansk ret ved retten i Odense.
Alle ordre opbevares i 5 år jf. bogføringsloven af hensyn til oplysningspligten.


 
  • /shop/cms-62.html
Kontakt os

Ønsker du råd, vejledning eller forespørgsel på priser, beder vi dig udfylde nedenstående formular, hvorefter vi kontakter dig hurtigst muligt.